افتخاری دیگر در دبیرستان ستارگان برتر :

کسب مقام اول در 7 ماده در مسابقات قهرمانی شنای نوجوانان استان خوزستان در تاریخ 5 آبان 1401 توسط دانش آموز مقطع نهم دبیرستان ستارگان برتر، سرکار خانم “ستایش پناهی فر”

 

مدرسه ستارگان برتر این موفقیت را به خانواده محترم پناهی فر تبریک عرض مینماید. به امید پیروزی های روز افزون ایشان