برای دانلود هر عکس روی لینک های انتهای صفحه کلیک نمایید

 

با تشکر از دبیر علوم ستارگان برتر :

سرکار خانم بهمنی نیا 

پیوست‌ها

File Description File size Downloads
jpg poster_1670483948997 357 کیلوبایت 25
jpg poster_1670481852097 387 کیلوبایت 20
jpg poster_1670484388029 413 کیلوبایت 19
jpg poster_1670482077575 370 کیلوبایت 34
jpg poster_1670484638051 398 کیلوبایت 38
jpg poster_1670485968683 364 کیلوبایت 34
jpg poster_1670485705550 384 کیلوبایت 19
jpg poster_1670484912243 389 کیلوبایت 33
jpg poster_1670486516747 378 کیلوبایت 40
jpg poster_1670487060798 389 کیلوبایت 36
jpg poster_1670486726854 379 کیلوبایت 34
jpg 09.12.2022 05.23.06 035 1 232 کیلوبایت 20