عنوان فعالیت: رول پلی (role play) /درس چهارم /my health

نام دانش آموزان : کیمیا ناصری و ستایش خباز پایه هشتم

عنوان فعالیت : توضیح و پرسش و پاسخ درس چهارم

 

توسط دانش آموز : راتاناز بیژنی پایه هشتم

 

عنوان فعالیت :  slangs of lessons 1/2/3

نام دانش آموز : پروشات عباسی پایه نهم

عنوان فعالیت : ارائه درس دوم پایه نهم / Travel /

نام دانش آموز : شاینا نوروزی

 

آموزش فوق برنامه توسط دانش آموز آرمیتا محمدیان پایه نهم