افتخاری دیگر از دبیرستان ستارگان برتر، کسب مقام اول رشته مجسمه سازی در مسابقه هنری اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز

توسط دانش آموز گرامی؛ سرکار خانم باران احمد سمالی در پایه نهم

امید است که شاهد موفقیت روز افزون شما در تمامی مراحل زندگی باشیم.