این مطلب به زودی کامل می شود

این مطلب به زودی کامل می شود

 تکنیک های ارتباط با نوجوانان

‍ مسئولیت شما به عنوان پدر و مادر خوب اینست که تمام اطلاعات لازم را درباره انتخابهای گوناگون در اختیار او بگذارید، در کمال متانت اجازه دهید تا حیطه اختیارات خود را بشناسد، درباره عواقب هر کار به او هشدار دهید، با آرامش او را راهنمایی کنید تا خود درباره هر مساله بیندیشد و اجازه دهید حق انتخاب داشته باشد.اگر او راه را گم کند و بداند به وجود شما احتیاج دارد به سوی شما می آید.

قانونگذاری و انتظارات و تغییر رفتارهای ناپسند:

نوجوانان علاقه بسیاری به انصاف دارند، به عبارت دیگر آنها به والدین معلمان که در نظر آنها منصف هستند احترام گذاشته و به سخنان آنها گوش می دهند و برعکس از سخنان کسانی که آنها را درک نمی کنند یا رفتاری غیر منصفانه با آنها دارند سرپیچی می کنند. یکی از راههایی که فرزندتان احساس می کند شما فردی منصف هستید عبارتست از برقراری ضوابط و مجازاتهایی معین برای رفتار به طور همزمان.

‍ قانونها و مجازاتها باید به طور همزمان تدوین شوند: این مسئله روش موثر در تدوین قانون است. با این روش به فرزند خود اجازه می دهید که خود درباره رفتارش تصمیم بگیرد و مسئولیت رفتارهایش بر دوش خود او قرار بگیرد.

قوانین و مجازاتها باید مشخص و دقیق باشند :

هیچ وقت فکر نکنید با ذکر یک عبارت کلی و مبهم ، منظور خود را می توانید به فرزندتان منتقل کنید. ابهام گویی باعث می شود فرزندتان دچار رنجیدگی و سردرگمی شده و شما را بی انصاف تلقی کند.

استفاده از قانون مادربزرگها:

دراین روش به فرزندتان می فهمانید که کاری را که من از تو می خواهم انجام بده، سپس اجازه داری هر کاری که خودت بخواهی بکنی. البته این مورد با قبلی تفاوت دارد، زیرا نتایج، طبیعی نیست بلکه از سوی انسان طراحی شده. مثلا: تا زمانی که تکالیف مدرسه ات را انجام نداده ای نمی توانی از تلفن استفاده کنید

الهام قاسمی راد

# مشاور دبیرستان

جهت مشاوره

۰۹۱۶۵۲۲۹۹۴۰
این مطلب به زودی کامل می شود

این مطلب به زودی کامل می شود

این مطلب به زودی کامل می شود

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here