افتخاری دیگر از دبیرستان ستارگان برتر، کسب مقام سوم رشته تک نوازی سنتور در مسابقه هنری اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز

توسط دانش آموز گرامی؛ سرکار خانم غزل طیب نیا در پایه نهم

ضمن تشکر از دبیر کار و فناوری، سرکار خانم قولی گله

امید است که شاهد موفقیت روز افزون شما در تمامی مراحل زندگی باشیم.