افتخاری دیگر از دبیرستان ستارگان برتر، کسب مقام برتر رشته کتابخوانی زبان انگلیسی در مسابقه  اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز

توسط دانش آموز گرامی؛ سرکار خانم ملیکا فرجی در پایه هشتم

ضمن تشکر از دبیر زبان انگلیسی، سرکار خانم کیانی

امید است که شاهد موفقیت روز افزون شما در تمامی مراحل زندگی باشیم.