افتخاری دیگر از دبیرستان ستارگان برتر، کسب مقام دوم رشته تک نوازی سنتور در مسابقه هنری اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز

توسط دانش آموز گرامی؛ سرکار خانم زهرا جنابی در پایه هفتم

ضمن تشکر از دبیر کار و فناوری، سرکار خانم قولی گله

امید است که شاهد موفقیت روز افزون شما در تمامی مراحل زندگی باشیم.