برگزاری کارگاه مهارت های زندگی به مناسبت هفته سلامت روان