افتخاری دیگر در دبیرستان ستارگان برتر :

کسب مقام اول مسابقات دو و میدانی (پرتاب وزنه) توسط دانش آموز مقطع دهم تجربی دبیرستان ستارگان برتر، سرکار خانم “مریم هارونی”

 

مدرسه ستارگان برتر این موفقیت را به خانواده محترم هارونی تبریک عرض مینماید. به امید پیروزی های روز افزون ایشان