آزمایش محلول‌های رنگی

توسط دانش آموز : نازنین مددی، یاسمن کیانی

پایه دهم تجربی

شناساگرها مواد آلي که در محيط هاي مختلف رنگ‌هاي متفاوتي را ايجاد مي‌کند که با توجه به تغيير رنگ آن مي‌توان ماده را شناسايي کرد. از شناساگر ها براي تشخيص اسيدها و بازها استفاده مي‌شود.